Чи можна на запит отримати біографію посадовця?

Листопад 25, 2019

Біографія (автобіографія), що знаходиться у особовій справі будь-якої посадової чи службової особи, містить її персональні дані, а також дані найближчих родичів. Більшість із цих даних віднесено до конфіденційної інформації, розголошення якої можливе лише за певних умов. У цьому матеріалі спробуємо розібратись, які відомості про посадову чи службову особу можна отримати на запит та за яких умов.

Кожна особа має право на приватність, яке гарантується нормами Конституції України та чинним законодавством. Це право мають також і службові та посадові особи органів влади чи місцевого самоврядування.

Законодавством до конфіденційної інформації про будь-яку фізичну особу віднесено дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, а також адреса, дата і місце народження (стаття 11 Закону «Про інформацію»). Деякі із цих відомостей містяться у автобіографіях, які знаходяться у особових справах і перебувають у володінні розпорядників інформації (отже, є публічною інформацією). А це означає, що розпорядник інформації, який отримав запит на надання автобіографії, повинен розглядати його в порядку Закону «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон).

Про співвідношення понять персональних даних та конфіденційної інформації читайте також у аналітиці ЦЕДЕМ https://cedem.org.ua/analytics/konfidentsijna-informatsiya-informatsiya-pro-osobu-ta-personalni-dani-spivvidnoshennya-i-regulyuvannya/

Відповідно до частини другої статті 5 Закону «Про захист персональних даних» не є конфіденційною інформацією персональні дані, що стосуються здійснення особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень.

У даному випадку йдеться не тільки про ім’я посадовця. Більш детально про персональні дані такої категорії осіб роз’яснив Пленум Вищого адміністративного суду України у своїй постанові №10 від 29.09.2016р.: «5.8 … у разі, якщо до посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, встановлені кваліфікаційні чи інші обов’язкові для займання цієї посади вимоги, такі як освіта, досвід роботи, знання іноземної мови, відсутність судимості тощо, така інформація не є конфіденційною».

Отож, розглянемо на конкретному прикладі, які ж дані про особу можуть бути відкритими. Відповідно до статті 27 Закону «Про прокуратуру» прокурором окружної прокуратури може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше двох років та володіє державною мовою (у цій же статті деталізовано, що саме для цілей цього Закону розуміється під вказаними критеріями). Інші кваліфікаційні вимоги встановлені для зайняття посади прокурора обласної, Генеральної чи Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Також Законом «Про прокуратуру» встановлено, що не може бути призначена на посаду прокурора особа, яка: 1) визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною; 2) має захворювання, що перешкоджає виконанню обов’язків прокурора; 3) має незняту чи непогашену судимість або на яку накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.

У даному випадку у автобіографії відкритою є інформація про:

  •         громадянство
  •         університет і спеціальність, яку закінчував прокурор
  •         відомості про попередню роботу/и у галузі права
  •         володіння державною мовою
  •         дієздатність, відповідне захворювання та судимість прокурора

Дещо інші кваліфікаційні вимоги можуть бути встановлені до інших посад. Наприклад, ось затверджені постановою КМУ типові вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії “А” (це вищий корпус державної служби).