Чи можна отримати інформацію про зарплату директора комунального підприємства?

Грудень 23, 2015

До Інституту Медіа Права звернулась особа, яка отримала відмову у наданні інформації на запит на публічну інформацію. Запитувач звертався до комунальних підприємств із запитами про надання інформації про розмір заробітної плати директорів таких підприємств. Свою відмову деякі з підприємств обґрунтовували посилаючись на те, що:

  • Комунальні підприємства не є розпорядниками запитуваної інформації, на них не поширюється дія Закону «Про доступ до публічної інформації»
  • Інформація про розмір заробітної плати директора не є інформацією про розпорядження бюджетними коштами, оскільки виплачується не з бюджету, а з власних коштів комунального підприємства, а отже на неї не поширюється дія Закону «Про доступ до публічної інформації»
  • Інформація про розмір заробітної плати директора є конфіденційною та містить персональні дані, згода на розголошення яких не отримана

В усіх випадках відмова комунальних підприємств надати інформацію про зарплату директора є незаконною. Розглянемо це питання докладніше по всім пунктам, за якими було відмовлено.

Чи є комунальне підприємство (далі – КП) розпорядником інформації в розумінні Закону «Про доступ до публічної інформації»?

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 13 Закону «Про доступ до публічної інформації» (далі – ЗДПІ), до розпорядників інформації належать, зокрема, юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, які повинні надавати інформаціюпро використання бюджетних коштів.

Відповідно до ст. 327 Цивільного кодексу України у комунальній власності є майно, у тому числі грошові кошти, яке належить територіальній громаді. Управління майном, що є у комунальній власності, здійснюють безпосередньо територіальна громада та утворені нею органи місцевого самоврядування.

Окрім того, п. 3 ст. 8 Господарського кодексу України передбачає, що господарська компетенція органів державної влади та органів місцевого самоврядування реалізується від імені відповідної державної чи комунальної установи.

Відповідно до ч. 7 ст. 78 Господарського кодексу України таке підприємство очолює керівник, що призначається органом, до сфери управління якого входить підприємство, і є підзвітним цьому органові (тобто керівник призначається рішенням місцевої ради).

Комунальні підприємства були утворені органом місцевого самоврядування на основі комунального майна та здійснюють свою діяльність від імені територіальної громади, тому всі прибутки, які отримало КП від своєї діяльності є також власністю територіальної громади, тобто є комунальними – бюджетними коштами.

Тому комунальні підприємства є розпорядниками інформації щодо використання бюджетних коштів.

Зарплата директора виплачується не з бюджету, а з власних коштів КП

Аналіз норм чинного законодавства, свідчить, що у комунальній власності може бути майно, у тому числі грошові кошти, яке належить територіальній громаді. При цьому не важливо чи таке майно (грошові кошти) були передані КП під час його створення чи отримані ним у процесі здійснення своєї діяльності.

По-суті, КП керує певною частиною комунального майна на праві господарського відання, а прибуток від його діяльності належить законному власнику такого комунального майна – територіальній громаді. 

Рішенням місцевих рад встановлюються порядок призначення керівників усіх КП, розмір оплати їх праці, види та розміри можливих надбавок тощо.

Так, наприклад, в Запорізькій області нарахування оплати праці регулює Порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ і закладів, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області, затверджений рішенням Запорізької обласної ради № 34 від 24.11.2011 року.

Згідно даного Порядку розрахунок посадового окладу керівника підприємства здійснюється управлінням з питань спільної власності територіальних громад виконавчого апарату обласної ради.

Також в даному документі міститься норма, яка визначає, що «всі виплати, пов’язані з оплатою праці для керівників підприємств здійснюються за рахунок коштів підприємства, а для закладів, установ – за рахунок коштів обласного бюджету».

Дана норма вказує, з якого рахунку здійснюється виплата зарплати. Проте не слід розділяти кошти КП та бюджетні кошти місцевої ради, як окремі категорії. Всі кошти, які знаходяться на рахунку КП є комунальними коштами, а отже, комунальним майном. В даному випадку, рішенням облради конкретизовано, з якого саме рахунку буде здійснюватися виплата.

Тому, навіть якщо зарплата керівника КП виплачується із рахунку КП – це все одно витрачання бюджетних коштів, а відповідно до п. 5 ст. 6 ЗПДІ не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами.

Зарплата – конфіденційна інформація?

Конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов. Не може бути віднесена до конфіденційної інформація щодо використання бюджетних коштів, в тому числі й КП.

Чи дозволяє чинне законодавство розкривати інформацію про заробітну плату працівників комунальних підприємств?

Закон «Про оплату праці» дозволяє надавати відомості про оплату праці, коли це передбачено законодавством.

Також Закон «Про захист персональних даних» передбачає, що інші закони можуть забороняти віднесення персональних даних певних категорій фізичних осіб або певних персональних даних до інформації з обмеженим доступом.

З огляду на все вищезазначене, можемо зробити висновок, що таким законом, що забороняє відносити відомості про заробітну плату керівників комунальних підприємств, є Закон «Про доступ до публічної інформації».

Підсумовуючи можемо зазначити, що Законом «Про доступ до публічної інформації» передбачено обов’язок комунальних підприємств надавати на запит інформацію про заробітну плату керівників такого комунального підприємства. Проте оскільки норма права сформульована не зовсім чітко, а такий обов’язок випливає із обов’язку надавати інформацію про розпорядження бюджетними коштами, дуже часто розпорядники інформації відмовляють в її наданні.