Чи повинен розпорядник інформації надавати автобіографію працівника?

Грудень 16, 2019

Так, оскільки, як ми з’ясували вище, у таких документах є відкрита інформація. Оскільки, поряд із відкритою інформацією міститься і конфіденційна, розпорядник повинен застосувати «трискладовий тест» до такої інформації (частина друга статті 6 Закону «Про доступ до публічної інформації»), за допомогою, якого вирішити чи переважає суспільний інтерес в розголошенні інформації над захистом права приватності конкретного посадовця або чиновника. Детальніше про те, як застосовувати «трискладовий тест» читайте у п. 5.5 Постанови Пленуму ВАСУ № 10 від 29.09.2016 р.

Якщо суспільний інтерес (відповідно до статті 7 Закону, цей суспільний інтерес повинен полягати в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини) переважає – розпорядник повинен надати окрім відкритої також інформацію щодо якої суспільний інтерес переважає.

Оцінюючи суспільний інтерес щодо біографії конкретної особи, потрібно враховувати, що інформація може вважатись суспільно необхідною, якщо її поширення сприяє: … інформуванню про діяльність та поведінку публічних осіб, тобто осіб, які обіймають посади публічної служби та/або користуються публічними ресурсами, а також, у ширшому значенні, осіб, які відіграють певну роль у громадському житті – в політиці, економіці, мистецтві, соціальній сфері, спорті чи у будь-якій іншій сфері; викриттю недоліків у діяльності органів публічної влади, їхніх працівників; виявленню порушень прав людини, зловживання владою, корупційних правопорушень, неетичної поведінки публічних службовців, невиконання (чи неналежного, недбалого виконання) ними своїх обов’язків, дискримінації за будь-якою ознакою… (п. 6.4 Постанови Пленуму ВАСУ № 10 від 29.09.2016р.)

Якщо ж переважить інтерес захисту права на приватність – розпорядник повинен надати копію автобіографії, вилучивши при цьому, наприклад шляхом ретушування, конфіденційну інформацію. Це передбачено частиною сьомою статті 6 Закону «Про доступ до публічної інформації».

При цьому, розпоряднику слід пам’ятати про один важливий момент. Відповідно до частини третьої статті 6 Закону «Про доступ до публічної інформації» інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо він правомірно оприлюднив її раніше. Іншими словами, якщо раніше (або на даний момент) певна конфіденційна інформація про працівника розпорядника була законно оприлюднена, скажімо на веб-сайті органу (наприклад, біографія була оприлюднена зі згоди цієї особи), то така інформація повинна надаватись на запити.